Thái Lan: Áp dụng tam Quy, ngũ Giới tại trường tiểu học để phát triển đạo đức

Ngoi-truong-tieu-hoc-lang-ap-dung-tam-Quy-ngu-Gioi-1

Tại quận Bueng Sam Phan, tỉnh Phetchabun, Thái Lan ngôi trường Tiểu học làng áp dụng tam Quy, ngũ Giới, phát triển đạo đức niên khoá 2015-2016. Chương trình này ápa dụng cho các học sinh Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6. Những năm thí nghiệm vừa qua …

Xem Thêm »

Bế mạc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ TTTT Phật giáo

bemactttt00001

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, tại Hội trường chùa Ba Vàng – Quảng Ninh, BTC Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tin Truyền thông Phật giáo đã bế mạc Khóa học. Khóa Bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, tuy nhiên – nội dung chính của Khóa học diễn ra trong …

Xem Thêm »