Trang chủ / Tin Tức Phật Giáo / Văn bản tỉnh hội

Văn bản tỉnh hội

Thông báo: khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VIII năm 2016 tại chùa Khải Nam

khai_mac_khoa_tu_khai_nam_2013

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIÁO HỘI  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TỈNH THANH HOÁ         BAN TRỊ SỰ       Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Số: 99/KH-BTSPG   …

Xem Thêm »