Trang chủ / Tin Tức Phật Giáo (trang 8)

Tin Tức Phật Giáo

Yên Định: Lễ đăng đàn Chẩn tế Âm linh cô hồn tại chùa Yên Hoành

Thượng tọa Thích Huệ Phước cử hành nghi lễ

Sáng hôm qua, ngày 02/12/2015 (21/10/Ất Mùi), tại chùa Yên Hoành – xã Định Tân – huyện Yên Định, Chư tôn thiền đức trong Hội đồng kinh sư đã quang lâm ban hành pháp sự, lễ khai kinh bạch Phật, thượng đại tràng phan, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, tuyên sớ …

Xem Thêm »

Yên Định: Trai đàn chẩn tế cầu Quốc thái dân an tại chùa Yên Hoành

Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 21/10 năm Ất Mùi) tại chùa Yên Hoành-xã Định Tân-huyện Yên Định-tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm diễn ra Đại lễ Trai đàn chẩn tế- Lễ cáo Giang sơn,Thượng đại Tràng phan – Lễ Đại khoa cúng Phật,Sái tịnh đàn tràng …

Xem Thêm »