Trang chủ / Phật học

Phật học

Luận bàn hai chữ ” Như Thị” trong câu mở đầu Uy Nghi Quốc Ngữ Diễn Nôm

nhu_thi

Uy Nghi Quốc Ngữ Diễn Nôm là một trong số ít những tác phẩm văn học Phật giáo giai đoạn thế kỉ 17 – 18 được viết bằng chữ Nôm còn sót lại cho đến ngày nay. Chúng ta đều biết, nước Việt ta trước phụ thuộc Tàu, sau ảnh …

Xem Thêm »